Ceník služeb


V současné době jsou platné tyto ceny za prováděné služby:


Daňové a účetní poradenství 500 - 600,- Kč / pracovní hod.
Vedení daňové evidence 10 - 15,- Kč / řádek (nebo účetní doklad)
Vedení podvojného účetnictví 15 - 20,- Kč / řádek (nebo účetní doklad)
Daňové přiznání fyzické osoby včetně příloh 1500 - 3500,- Kč
Daňové přiznání právnické osoby včetně příloh 2500 - 8000 Kč
Vedení mzdové agendy 150 - 200,- Kč / pracovník


Cena je sjednávána individuálně dohodou dle zákona o cenách.